096 xxxx xxx
Huy hiệu

Gọi để biết giá

HH01A (HH01A)

Tình trạng: Hết hàng

Gọi để biết giá

 • - Chất liệu: Kim loại đổ keo mặt trước
 • - Quy cách: Mặt sau ghim cài
 • - Kích thước: Đường kính 2,5cm hoặc tuỳ chọn
 • - In nội dung theo yêu cầu
 • - Đảm bảo thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá cạnh tranh
 • - Vui lòng gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để có báo giá tốt nhất

CHI TIẾT

Gọi để biết giá

HH01B (HH01B)

Tình trạng: Hết hàng

Gọi để biết giá

 • - Chất liệu: Kim loại ăn mòn đổ keo mặt trước
 • - Quy cách: Mặt sau ghim cài
 • - Kích thước: Đường kính 5x5cm hoặc tuỳ chọn
 • - In nội dung theo yêu cầu
 • - Đảm bảo thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá cạnh tranh
 • - Vui lòng gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để có báo giá tốt nhất

CHI TIẾT

Gọi để biết giá

HH01C (HH01C)

Tình trạng: Hết hàng

Gọi để biết giá

 • - Chất liệu: Nhựa đổ keo mặt trước
 • - Quy cách: Mặt sau ghim cài
 • - Kích thước: 2,5x5cm hoặc tuỳ chọn
 • - In nội dung theo yêu cầu
 • - Đảm bảo thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá cạnh tranh
 • - Vui lòng gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để có báo giá tốt nhất

CHI TIẾT

Gọi để biết giá

HH01D (HH01D)

Tình trạng: Hết hàng

Gọi để biết giá

 • - Chất liệu: Kim loại đổ keo mặt trước
 • - Quy cách: Mặt sau ghim cài
 • - Kích thước: Đường kính 2,5x5cm hoặc tuỳ chọn
 • - In nội dung theo yêu cầu
 • - Đảm bảo thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá cạnh tranh
 • - Vui lòng gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để có báo giá tốt nhất

CHI TIẾT

Gọi để biết giá

HH01E (HH01E)

Tình trạng: Hết hàng

Gọi để biết giá

 • - Chất liệu: Kim loại đổ keo mặt trước
 • - Quy cách: Mặt sau ghim cài
 • - Kích thước: 6,8x2,4cm hoặc tuỳ chọn
 • - In nội dung theo yêu cầu
 • - Đảm bảo thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá cạnh tranh
 • - Vui lòng gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để có báo giá tốt nhất

CHI TIẾT

Gọi để biết giá

HH01F (HH01F)

Tình trạng: Hết hàng

Gọi để biết giá

 • - Chất liệu: Kim loại ăn mòn
 • - Quy cách: Mặt sau ghim cài
 • - Kích thước: Đường kính 2,5cm hoặc tuỳ chọn
 • - In nội dung theo yêu cầu
 • - Đảm bảo thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá cạnh tranh
 • - Vui lòng gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để có báo giá tốt nhất

CHI TIẾT

Gọi để biết giá

HH01G (HH01G)

Tình trạng: Hết hàng

Gọi để biết giá

 • - Chất liệu: Kim loại 
 • - Quy cách: Mặt sau ghim cài
 • - Kích thước: Đường kính 2,5cm hoặc tuỳ chọn
 • - In nội dung theo yêu cầu
 • - Đảm bảo thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá cạnh tranh
 • - Vui lòng gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để có báo giá tốt nhất

CHI TIẾT

Gọi để biết giá

HH01H (HH01H)

Tình trạng: Hết hàng

Gọi để biết giá

 • - Chất liệu: Nhựa đổ keo mặt trước
 • - Quy cách: Mặt sau ghim cài
 • - Kích thước: Đường kính 2,5cm hoặc tuỳ chọn
 • - In nội dung theo yêu cầu
 • - Đảm bảo thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá cạnh tranh
 • - Vui lòng gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để có báo giá tốt nhất.

CHI TIẾT

Gọi để biết giá

HH02A (HH02A)

Tình trạng: Hết hàng

Gọi để biết giá

 • - Chất liệu: Kim loại đổ keo mặt trước
 • - Quy cách: Mặt sau ghim bướm
 • - Kích thước: Đường kính 2,5cm hoặc tuỳ chọn
 • - In nội dung theo yêu cầu
 • - Đảm bảo thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá cạnh tranh
 • - Vui lòng gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để có báo giá tốt nhất.

CHI TIẾT

Gọi để biết giá

HH02B (HH02B)

Tình trạng: Hết hàng

Gọi để biết giá

 • - Chất liệu: Kim loại đổ keo mặt trước
 • - Quy cách: Mặt sau ghim bướm
 • - Kích thước: Đường kính 2,5x3cm hoặc tuỳ chọn
 • - In nội dung theo yêu cầu
 • - Đảm bảo thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá cạnh tranh
 • - Vui lòng gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để có báo giá tốt nhất.

CHI TIẾT

Gọi để biết giá

HH02C (HH02C)

Tình trạng: Hết hàng

Gọi để biết giá

 • - Chất liệu: Kim loại đổ keo mặt trước
 • - Quy cách: Mặt sau ghim bướm
 • - Kích thước: 2,5x3cm hoặc tuỳ chọn
 • - In nội dung theo yêu cầu
 • - Đảm bảo thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá cạnh tranh
 • - Vui lòng gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để có báo giá tốt nhất.

CHI TIẾT

Gọi để biết giá

HH03 (HH03)

Tình trạng: Hết hàng

Gọi để biết giá

 • - Chất liệu: Kim loại ăn mòn
 • - Quy cách: Mặt sau ghim nam châm
 • - Kích thước: Đường kính 2,5cm hoặc tuỳ chọn
 • - In nội dung theo yêu cầu
 • - Đảm bảo thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá cạnh tranh
 • - Vui lòng gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để có báo giá tốt nhất.

CHI TIẾT

Gọi để biết giá

HH04 (HH04)

Tình trạng: Hết hàng

Gọi để biết giá

 • - Chất liệu: Kim loại đổ keo mặt trước
 • - Quy cách: Mặt sau ghim bướm
 • - Kích thước: Đường kính 2,5cm hoặc tuỳ chọn
 • - In nội dung theo yêu cầu
 • - Đảm bảo thời gian nhanh chóng, số lượng lớn, giá cạnh tranh
 • - Vui lòng gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để có báo giá tốt nhất.

CHI TIẾT
Hiển thị trên một trang

Thiết kế Website tại Saco.vn

Top